9. Jak sdílíme údaje

Vaše osobní údaje sdílíme výhradně s takovými třetími osobami, se kterými má Provozovatel Lékárny, společnost QESTOR 4U s.r.o., uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vaše osobní údaje sdílíme pouze v nezbytně nutné míře za účelem plnění zákonných povinností, jako např. vyúčtovávání poskytnuté péče zdravotním pojišťovnám, skartace aj.