8. Vaše práva

Pro uplatnění Vašich individuálních požadavků lze využít dvě cesty:

  • zaslání řádně vyplněného formuláře poštou (získáte v části Ke stažení). Ve formuláři vyplníte potřebné informace, úředně ověříte Váš podpis, abychom si byli jisti, že jednáme právě s Vámi, a odešlete na adresu naší Lékárny uvedenou na tomto formuláři,
  • při návštěvě naší Lékárny po předložení platného identifikačního dokladu vydaného státní autoritou.

Právo na opravu osobních údajů
Pokud Vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Jestliže tedy Vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle Vašeho názoru nepřesné, můžete nás kontaktovat a provedeme potřebné úpravy.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na informaci, jaké údaje o Vás zpracováváme, a také si požádat o kopii Vašich osobních údajů, které naše společnost uchovává. Za dodatečné další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

Právo na přenositelnost údajů
Za určitých okolností máte právo na získání poskytnutých údajů. Do této kategorie spadá i situace, kdy zpracováváme Vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu.

Právo vznést námitku proti využívání osobních údajů
Za jistých okolností také máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší Lékárny, případně jejího Provozovatele.

Právo omezit využívání Vašich údajů
Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné, nebo bychom je podle Vašeho názoru neměli zpracovávat. Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování.

Právo na výmaz
Naše společnost usiluje o to, aby byly Vaše údaje zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou – tedy zejména zákonem danou – dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které uchováváme.

Jak podat stížnost
Chcete-li nás kontaktovat ohledně jakýchkoli Vašich práv nebo si stěžovat na to, jakým způsobem využíváme Vaše údaje, zašlete nám e-mail na adresu info@lekarnaangel.cz. Pokud stále nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, více na webu: https://www.uoou.cz/.