7. Používání údajů

Abychom mohli plnit své zákonné povinnosti, Vaše údaje můžeme používat pro účely související s poskytováním lékařských služeb.

Záleží nám na tom, aby naše společnost řádně fungovala, a proto zpracováváme údaje i na základě našeho oprávněného zájmu.

Výčet zpracování na základě oprávněného zájmu: obecná promlčecí lhůta pro vymáhání, soudní spor, případně riziko jeho zahájení. Kdykoliv při těchto zpracováních posuzujeme, zda naše oprávněné zájmy nepřevažují nad Vašimi právy. V těchto případech máte navíc právo vznést proti tomuto zpracování námitku.

Jako každý máme také zákonné povinnosti, např. účetní a daňové požadavky. Abychom jim vyhověli, zpracováváme potřebné údaje. V neposlední řadě se Vaše údaje také zpracovávají pro technické a bezpečnostní účely.

Vaše údaje zpracováváme především po dobu zákonem stanovenou pro vedení zdravotnické evidence, a to: