3. Proč údaje zpracováváme

a) Povinné zpracování
Pokud se rozhodnete vyzvednout si léčivo na recept v naší Lékárně, jsme oprávněni a zároveň povinni získat Vaše osobní údaje a tyto po zákonem definovanou dobu zpracovávat, a to zejména za účelem vedení zdravotnické evidence v souladu s platnou právní úpravou. Tou se rozumí především zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

V tomto případě hovoříme o tzv. povinném zpracování, kdy jsou údaje používány zejména pro účely poskytování zdravotních a s nimi souvisejících služeb, vedení zdravotnické evidence, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek; dále jsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje pro účely vymáhání dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti.

b) Dobrovolné zpracování
Stanete-li se členy našeho Věrnostního programu ANGEL, dáváte nám tím souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nad rámec povinného zpracování. V rámci tohoto tzv. dobrovolného zpracování osobních údajů uchováváme záznamy o Vaší nákupní historii včetně volně prodejných léků, potravinových doplňků a zdravotnických pomůcek.

Díky tomu Vám můžeme nabízet naše služby a produkty buď v rámci obecných reklamních sdělení podle toho, co si myslíme, že by Vás mohlo zajímat (nepersonalizovaná reklama), anebo Vám budeme zasílat obchodní nabídky sestavené přímo podle Vaší nákupní historie (personalizovaná reklama).

Kompletní informace o fungování Věrnostního programu ANGEL naleznete zde na našich stránkách v části Věrnostní karta – Všeobecné podmínky.