1. Definice osobních údajů

Osobní údaje představují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy o subjektu údajů.

Subjektem údajů je pacient, fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjektem údajů jsou ve vztahu k Lékárně a jejímu Provozovateli vždy pacienti a klienti, příp. jejich rodinní příslušníci, či osoby blízké, zaměstnanci, jinak jimi mohou být i další osoby, pokud naše společnost jejich osobní údaje zpracovává.